Christmas Day 2020

HỌC VIÊN LEOGO MỪNG LỄ GIÁNG SINHĐêm giáng sinh vừa qua tại trường Anh ngữ Leogo, học viên lớp hùng […]

Ngoại khoá Tiếng Anh tại Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa – Hoà Xuân – Đà Nẵng

LEOGO tổ chức hoạt động ngoại khoá tiếng Anh tại Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa - Hoà Xuân - […]

Hoạt động ngoại khoá Leogo English tại Trường Tiểu học Trần Văn Dư – Hoà Xuân – Đà Nẵng

Tháng 3/2021, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động khơi dậy điềm đam mê ngôn ngữ dành cho trẻ em từ […]

Cultural Exchange – Ngôi sao hành động Hollywood GARY DANIELS & học viên Leogo

GARY DANIELSGary Daniels – Ngôi sao điện ảnh người Anh, đồng thời là một nghệ sĩ võ thuật, nhà sản xuất. […]