LEOGO Nhà hùng biện

Câu chuyện của những nhà sáng lập

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

LEOGO Nhà hùng biện

Câu chuyện của những nhà sáng lập

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Đội ngũ cốt lõi

Thầy Võ Tiến Trình

Cố vấn cấp cao, Co-FounderAnh ngữ LEOGO

Với hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục và phát triển con người, cùng rất nhiều cống hiến cho cộng đồng. Thầy hiện cũng là Distinguished Toastmaster và Club Growth Director của Toastmaster International phụ trách 5 quốc gia châu Á. Thầy cũng tốt nghiệp nhiều khoá học về CEO và lãnh đạo của Quản trị khởi nghiệp, TOP Olympia, Certified Trainer của PUM (Hà Lan), và gần đây nhất là International Professional Coach của VCI
Các vị trí từng đảm nhiệm: Chủ tịch Toastmaster Danang 2019; Division V Toastmaster phụ trách Việt Nam 2020; CGD phụ trách 5 quốc gia châu Á; Chủ tịch JCI Đà Nẵng 2020; Giám đốc đào tạo JCI Vietnam 2021; Phó chủ tịch JCI Vietnam 2022; Uỷ viên Hội đồng phát triển Châu Á – Thái Bình Dương APDC 2020-2022 phụ trách Timor Leste và Thái Lan; Chủ tịch hội đồng phát triển dự án JCI Danang 2023.

Anh Tiến Trình LEOGO

Cô Nguyễn Thùy Thanh Huyền

CEO LEOGO Jsc., Co.

Chú trọng vào việc xây dựng nền móng phát triển bền vững cho LEOGO, bằng việc góp phần tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng, như xây dựng môi trường làm việc tốt nhất cho người trẻ tại TP Đà Nẵng, tạo nên môi trường tối đa hoá yếu tố thành công cho trẻ: bản lĩnh – thông thái – sáng tạo.

Mang tinh thần học tập không ngừng, cô liên tục hoàn thành nhiều khoá học về tổ chức, lãnh đạo trong nhiều năm và gần đây nhất là khoá chuyên ngành Organizational Leadership của ĐH Northwestern, từng đóng góp cho các dự án xã hội qua các vị trí Tổng thư ký JCI Dalat 2019-2020, Phó chủ tịch JCI Danang 2023.

Cô Thanh Huyền

Cô Nguyễn Thùy Diệu Huyền

Headmistress LEOGO English School

Tin rằng trẻ em là tương lai của đất nước, cô luôn chú trọng vào việc giáo dục trẻ đúng đắn thông qua việc giáo dục ngôn ngữ. Xuất phát từ tình yêu thương trẻ em, hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cùng tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ giúp cô có động lực hoàn thành chứng chỉ TESOL của Đại học Arizona , Mỹ, tham gia hầu hết các hội thảo online dành cho giáo viên của Đại học Cambridge, British Council để liên tục cải tiến, cập nhật phương pháp giảng dạy, cải thiện chất lượng giáo dục của toàn hệ thống.

Với quan điểm học viên thành công khi giáo viên hạnh phúc, cô đề cao việc tạo ra môi trường làm việc và học tập an toàn, tôn trọng cho giáo viên, nhân viên và học viên. Cô đã hoàn thành khoá học Coaching Skills for Managers của Đại học Davis, California để nâng cao hiệu quả làm việc và thúc đẩy tiềm năng nhân sự. Cô đã và đang góp phần thực hiện trách nhiệm xã hội qua các vị trí Phó Giám đốc Dự án Your Dreams 2022, Giám đốc Quan hệ quốc tế JCI Đà Nẵng 2023.

Cô Diệu Huyền

Đội ngũ cốt lõi

Thầy Võ Tiến Trình

Cố vấn cấp cao, Co-FounderAnh ngữ LEOGO

Với hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục và phát triển con người, cùng rất nhiều cống hiến cho cộng đồng. Thầy hiện cũng là Distinguished Toastmaster và Club Growth Director của Toastmaster International phụ trách 5 quốc gia châu Á. Thầy cũng tốt nghiệp nhiều khoá học về CEO và lãnh đạo của Quản trị khởi nghiệp, TOP Olympia, Certified Trainer của PUM (Hà Lan), và gần đây nhất là International Professional Coach của VCI Các vị trí từng đảm nhiệm: Chủ tịch Toastmaster Danang 2019; Division V Toastmaster phụ trách Việt Nam 2020; CGD phụ trách 5 quốc gia châu Á; Chủ tịch JCI Đà Nẵng 2020; Giám đốc đào tạo JCI Vietnam 2021; Phó chủ tịch JCI Vietnam 2022; Uỷ viên Hội đồng phát triển Châu Á – Thái Bình Dương APDC 2020-2022 phụ trách Timor Leste và Thái Lan; Chủ tịch hội đồng phát triển dự án JCI Danang 2023.

Anh Tiến Trình LEOGO

Cô Nguyễn Thùy Thanh Huyền

CEO LEOGO Jsc., Co.

Chú trọng vào việc xây dựng nền móng phát triển bền vững cho LEOGO, bằng việc góp phần tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng, như xây dựng môi trường làm việc tốt nhất cho người trẻ tại TP Đà Nẵng, tạo nên môi trường tối đa hoá yếu tố thành công cho trẻ: bản lĩnh – thông thái – sáng tạo.

Mang tinh thần học tập không ngừng, cô liên tục hoàn thành nhiều khoá học về tổ chức, lãnh đạo trong nhiều năm và gần đây nhất là khoá chuyên ngành Organizational Leadership của ĐH Northwestern, từng đóng góp cho các dự án xã hội qua các vị trí Tổng thư ký JCI Dalat 2019-2020, Phó chủ tịch JCI Danang 2023.

Cô Thanh Huyền

Cô Nguyễn Thùy Diệu Huyền

Headmistress LEOGO English School

Tin rằng trẻ em là tương lai của đất nước, cô luôn chú trọng vào việc giáo dục trẻ đúng đắn thông qua việc giáo dục ngôn ngữ. Xuất phát từ tình yêu thương trẻ em, hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cùng tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ giúp cô có động lực hoàn thành chứng chỉ TESOL của Đại học Arizona , Mỹ, tham gia hầu hết các hội thảo online dành cho giáo viên của Đại học Cambridge, British Council để liên tục cải tiến, cập nhật phương pháp giảng dạy, cải thiện chất lượng giáo dục của toàn hệ thống.

Với quan điểm học viên thành công khi giáo viên hạnh phúc, cô đề cao việc tạo ra môi trường làm việc và học tập an toàn, tôn trọng cho giáo viên, nhân viên và học viên. Cô đã hoàn thành khoá học Coaching Skills for Managers của Đại học Davis, California để nâng cao hiệu quả làm việc và thúc đẩy tiềm năng nhân sự. Cô đã và đang góp phần thực hiện trách nhiệm xã hội qua các vị trí Phó Giám đốc Dự án Your Dreams 2022, Giám đốc Quan hệ quốc tế JCI Đà Nẵng 2023.

Cô Diệu Huyền

Sứ mệnh

Trở thành môi trường tối đa hoá yếu tố thành công cho trẻ (Bản lĩnh – Thông thái – Sáng tạo) và là môi trường làm việc tốt nhất cho người trẻ tích cực tại Đà Nẵng

Sứ mệnh LEOGO

Đội ngũ cốt lõi

Thầy Võ Tiến Trình

Cố vấn cấp cao, Co-FounderAnh ngữ LEOGO

Với hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục và phát triển con người, cùng rất nhiều cống hiến cho cộng đồng. Thầy hiện cũng là Distinguished Toastmaster và Club Growth Director của Toastmaster International phụ trách 5 quốc gia châu Á. Thầy cũng tốt nghiệp nhiều khoá học về CEO và lãnh đạo của Quản trị khởi nghiệp, TOP Olympia, Certified Trainer của PUM (Hà Lan), và gần đây nhất là International Professional Coach của VCI
Các vị trí từng đảm nhiệm: Chủ tịch Toastmaster Danang 2019; Division V Toastmaster phụ trách Việt Nam 2020; CGD phụ trách 5 quốc gia châu Á; Chủ tịch JCI Đà Nẵng 2020; Giám đốc đào tạo JCI Vietnam 2021; Phó chủ tịch JCI Vietnam 2022; Uỷ viên Hội đồng phát triển Châu Á – Thái Bình Dương APDC 2020-2022 phụ trách Timor Leste và Thái Lan; Chủ tịch hội đồng phát triển dự án JCI Danang 2023.

Anh Tiến Trình LEOGO

Cô Nguyễn Thùy Thanh Huyền

CEO LEOGO Jsc., Co.

Chú trọng vào việc xây dựng nền móng phát triển bền vững cho LEOGO, bằng việc góp phần tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng, như xây dựng môi trường làm việc tốt nhất cho người trẻ tại TP Đà Nẵng, tạo nên môi trường tối đa hoá yếu tố thành công cho trẻ: bản lĩnh – thông thái – sáng tạo.

Mang tinh thần học tập không ngừng, cô liên tục hoàn thành nhiều khoá học về tổ chức, lãnh đạo trong nhiều năm và gần đây nhất là khoá chuyên ngành Organizational Leadership của ĐH Northwestern, từng đóng góp cho các dự án xã hội qua các vị trí Tổng thư ký JCI Dalat 2019-2020, Phó chủ tịch JCI Danang 2023.

Cô Thanh Huyền

Cô Nguyễn Thùy Diệu Huyền

Headmistress LEOGO English School

Tin rằng trẻ em là tương lai của đất nước, cô luôn chú trọng vào việc giáo dục trẻ đúng đắn thông qua việc giáo dục ngôn ngữ. Xuất phát từ tình yêu thương trẻ em, hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cùng tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ giúp cô có động lực hoàn thành chứng chỉ TESOL của Đại học Arizona , Mỹ, tham gia hầu hết các hội thảo online dành cho giáo viên của Đại học Cambridge, British Council để liên tục cải tiến, cập nhật phương pháp giảng dạy, cải thiện chất lượng giáo dục của toàn hệ thống.

Với quan điểm học viên thành công khi giáo viên hạnh phúc, cô đề cao việc tạo ra môi trường làm việc và học tập an toàn, tôn trọng cho giáo viên, nhân viên và học viên. Cô đã hoàn thành khoá học Coaching Skills for Managers của Đại học Davis, California để nâng cao hiệu quả làm việc và thúc đẩy tiềm năng nhân sự. Cô đã và đang góp phần thực hiện trách nhiệm xã hội qua các vị trí Phó Giám đốc Dự án Your Dreams 2022, Giám đốc Quan hệ quốc tế JCI Đà Nẵng 2023.

Cô Diệu Huyền

Sứ mệnh

Trở thành môi trường tối đa hoá yếu tố thành công cho trẻ (Bản lĩnh – Thông thái – Sáng tạo) và là môi trường làm việc tốt nhất cho người trẻ tích cực tại Đà Nẵng

Sứ mệnh LEOGO

Sứ mệnh

Trở thành môi trường tối đa hoá yếu tố thành công cho trẻ (Bản lĩnh – Thông thái – Sáng tạo) và là môi trường làm việc tốt nhất cho người trẻ tích cực tại Đà Nẵng

Sứ mệnh LEOGO
Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Mỗi thành viên luôn chủ động học hỏi, nghiên cứu nhằm trau dồi năng lực. Mỗi suy nghĩ và hành động đều sử dụng kiến thức, kinh nghiệm, hiểu biết với sự quan sát sâu sắc. LEOGO chú trọng đầu tư vào công tác đào tạo nội bộ cho toàn thể nhân sự. Từ các kỹ năng và kiến thức chuyên môn cho đến kỹ năng mềm và nội lực. Nhờ đó, đội ngũ LEOGO không ngừng tối ưu quy trình, phương pháp đào tạo, đổi mới sáng tạo và lan truyền cảm hứng, khơi dậy tiềm năng ngôn ngữ của học viên.

Chúng tôi cố gắng hết khả năng, sức lực, tâm huyết, để mang lại những giờ học hiệu quả cho học viên và trải nghiệm xuất sắc cho các bậc phụ huynh. Một thầy cô làm việc tận tâm bắt nguồn từ mong muốn không chỉ là hoàn thành công việc mà còn là cống hiến hết mình với sự nghiệp giáo dục trẻ em.

Là lối sống văn hoá của mỗi thành viên LEOGO. Trong đó:

  • Tôn trọng nghề giáo: Tôn sư trọng đạo, tôn trọng ý nghĩa nhân văn của nghề giáo, từ đó kế thừa, gìn giữ và phát huy những nét đẹp của nghề giáo.
  • Tôn trọng tập thể: Thể hiện qua sự thấu hiểu sứ mệnh, tầm nhìn chung và đồng kiến tạo mục tiêu, chính sách, hành động của mỗi phòng ban, mỗi cá nhân. Ngoài ra, chú tâm thực hiện nhiệm vụ được phân công cũng thể hiện sự tôn trọng thời gian và nổ lực của tập thể.
  • Tôn trọng sự khác biệt: Chúng tôi hiểu rằng bất kỳ ai cũng có những thể mạnh và nét đẹp riêng của mình. LEOGO tôn trọng sự khác biệt của mỗi thành viên, mỗi học viên, mỗi bậc phụ huynh. Do đó, đội ngũ LEOGO luôn lắng nghe chân thành, thấu cảm, khuyến khích sự tích cực từ tất cả mọi người. Chúng tôi tạo môi trường tôn trọng, tử tế và chân thành.
  • Tôn trọng bản thân: Tin tưởng chính mình, nuôi dưỡng những ưu điểm, khắc phục các khuyết điểm, luôn nổ lực trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình ngày hôm qua.

Nhất quán, minh bạch trong mọi quyết định, hành động. Bảo vệ lẽ phải, khuyến khích điều tích cực, sẵn sàng đấu tranh với điều tiêu cực. Chúng tôi thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm, cùng góp ý chân thành để tốt hơn mỗi ngày.

Giá trị cốt lõi

Mỗi thành viên luôn chủ động học hỏi, nghiên cứu nhằm trau dồi năng lực. Mỗi suy nghĩ và hành động đều sử dụng kiến thức, kinh nghiệm, hiểu biết với sự quan sát sâu sắc. LEOGO chú trọng đầu tư vào công tác đào tạo nội bộ cho toàn thể nhân sự. Từ các kỹ năng và kiến thức chuyên môn cho đến kỹ năng mềm và nội lực. Nhờ đó, đội ngũ LEOGO không ngừng tối ưu quy trình, phương pháp đào tạo, đổi mới sáng tạo và lan truyền cảm hứng, khơi dậy tiềm năng ngôn ngữ của học viên.

Chúng tôi cố gắng hết khả năng, sức lực, tâm huyết, để mang lại những giờ học hiệu quả cho học viên và trải nghiệm xuất sắc cho các bậc phụ huynh. Một thầy cô làm việc tận tâm bắt nguồn từ mong muốn không chỉ là hoàn thành công việc mà còn là cống hiến hết mình với sự nghiệp giáo dục trẻ em.

Là lối sống văn hoá của mỗi thành viên LEOGO. Trong đó:

  • Tôn trọng nghề giáo: Tôn sư trọng đạo, tôn trọng ý nghĩa nhân văn của nghề giáo, từ đó kế thừa, gìn giữ và phát huy những nét đẹp của nghề giáo
  • Tôn trọng tập thể: Thể hiện qua sự thấu hiểu sứ mệnh, tầm nhìn chung và đồng kiến tạo mục tiêu, chính sách, hành động của mỗi phòng ban, mỗi cá nhân. Ngoài ra, chú tâm thực hiện nhiệm vụ được phân công cũng thể hiện sự tôn trọng thời gian và nổ lực của tập thể.
  • Tôn trọng sự khác biệt: Chúng tôi hiểu rằng bất kỳ ai cũng có những thể mạnh và nét đẹp riêng của mình. LEOGO tôn trọng sự khác biệt của mỗi thành viên, mỗi học viên, mỗi bậc phụ huynh. Do đó, đội ngũ LEOGO luôn lắng nghe chân thành, thấu cảm, khuyến khích sự tích cực từ tất cả mọi người. Chúng tôi tạo môi trường tôn trọng, tử tế và chân thành.
  • Tôn trọng bản thân: Tin tưởng chính mình, nuôi dưỡng những ưu điểm, khắc phục các khuyết điểm, luôn nổ lực trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình ngày hôm qua

Nhất quán, minh bạch trong mọi quyết định, hành động. Bảo vệ lẽ phải, khuyến khích điều tích cực, sẵn sàng đấu tranh với điều tiêu cực. Chúng tôi thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm, cùng góp ý chân thành để tốt hơn mỗi ngày.

Giá trị cốt lõi

Triết lý đào tạo & SDGs số 4

Trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, chúng tôi chọn mục tiêu số 4: Nâng cao chất lượng giáo dục. Chúng tôi tin rằng mọi trẻ em đều có quyền được hưởng nền giáo dục Anh ngữ đúng định hướng, đúng phương pháp.

Chất lượng giáo dục

Triết lý đào tạo & SDGs số 4

Hệ thống Anh ngữ LEOGO
Trung tâm tiếng Anh trẻ em tại Đà Nẵng

Trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, chúng tôi chọn mục tiêu số 4: Nâng cao chất lượng giáo dục. Chúng tôi tin rằng mọi trẻ em đều có quyền được hưởng nền giáo dục Anh ngữ đúng định hướng, đúng phương pháp.

Chất lượng giáo dục

Giá trị cốt lõi

Ba phẩm chất bản lĩnh, thông thái, sáng tạo có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Bản lĩnh là nền tảng để phát triển thông thái và sáng tạo. Thông thái giúp bản lĩnh được vững vàng hơn. Sáng tạo giúp bản lĩnh và thông thái được phát huy tối đa.

icon bóng đèn

Bản lĩnh

Là phẩm chất của trẻ có khả năng tự chủ, tự tin, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám chịu trách nhiệm về hành động của mình. Trẻ bản lĩnh luôn có ý chí kiên cường, vững vàng, không dễ bị lung lay trước những khó khăn, thử thách.

icon bóng đèn

Thông thái 

Là phẩm chất của trẻ thông minh, có kiến thức về các lĩnh vực cuộc sống. Trẻ thông thái có khả năng suy nghĩ, phân tích, tổng hợp, đánh giá vấn đề.

icon bóng đèn

Sáng tạo

Là phẩm chất của trẻ có khả năng tạo ra những cái mới, cái chưa từng có. Trẻ sáng tạo có khả năng nhìn nhận vấn đề một cách độc đáo, mới lạ, có khả năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Báo chí nói gì về LEOGO

Hân hoan sự kiện khai trương cơ sở mới | Báo Đà Nẵng nói gì?

Sự kiện khai trương cơ sở mới tại 385 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng của

Trung tâm tiếng Anh Đà Nẵng | LEOGO trên ấn phẩm du lịch thành phố

Là trung tâm tiếng Anh ở Đà Nẵng, với triết lý đào tạo đưa yêu

LEOGO và Trách nhiệm với cộng đồng

Văn hoá là gốc rễ của sự phát triển doanh nghiệp. Với LEOGO: “Việc thực thi trách nhiệm xã hội là điều mà bất kỳ thành viên nào cũng ý thức thực hiện”. Trường đã và đang xây dựng một bức tranh hài hoà từ nhiều mảnh ghép. Mỗi thành viên của Trường đều mang trong mình một tính cách riêng biệt với thế mạnh và đam mê khác nhau. Ban lãnh đạo luôn tôn trọng sự khác biệt đó và nỗ lực để phát huy năng lực của từng cá nhân. Trong những năm qua, hệ thống Anh ngữ LEOGO đã đồng hành cùng với nhiều dự án cộng đồng nổi bật. Các thành viên như: thầy Calvin Tiến Trình, cô Annie Diệu Huyền, cô Lily Thanh Huyền đều đã có nhiều đóng góp tích cực trong các dự án xã hội. Các thành viên ban lãnh đạo ở LEOGO đều hoạt động năng nổ trong các Liên đoàn lãnh đạo. Trung tâm luôn đề cao ý nghĩa của sự cam kết này và thực hiện trong từng hành động, suy nghĩ.

Bé thể hiện tài năng
Ảnh trao giải
Hoạt động ngoại khóa

Đăng ký học thử miễn phí