• 0911.45.77.99
  • contact.leogo@gmail.com
  • Đà Nẵng
REVIEW PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM CỦA ANH NGỮ LEOGO

REVIEW PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM CỦA ANH NGỮ LEOGO

Với sứ mệnh đưa yêu thương vào giáo dục cùng hành trình giúp 2000 trẻ tự tin sử dụng tiếng Anh hùng biện. Hệ thống Anh Ngữ LEOGO với chương trình học được thiết kế phù hợp với từng độ tuổi, đội ngũ giáo viên tâm huyết. Đặc biệt trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, khi tiếng Anh […]