“Trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, LEOGO chọn mục tiêu số 4 – Quality Education (Đảm bảo chất lượng giáo dục hoà nhập, bình đẳng và thúc đẩy cơ hội học tập)”

Giáo dục giải phóng trí tuệ, mở mang trí tưởng tượng và là nền tảng cho sự tự tôn. Đó là chìa khóa của sự thịnh vượng và mở ra một thế giới cơ hội, giúp mỗi chúng ta có thể đóng góp vào một xã hội tiến bộ, lành mạnh. 

Ngoài ra, ý thức được tầm quan trọng của các dự án cộng đồng, đội ngũ LEOGO đã và đang góp sức trong nhiều hoạt động phi lợi nhuận.

Ngày 25/12/2021 vừa qua, Trường Anh ngữ LEOGO hân hạnh ký kết hợp tác với JCI Đà Nẵng – Việt Nam về việc tài trợ và chung tay thực hiện các dự án cộng đồng tại thành phố. Qua đó, LEOGO có cơ hội phụng sự cộng đồng, bên cạnh sứ mệnh của mình là góp phần giáo dục thể hệ trẻ em Đà Nẵng bản lĩnh, thông thái, sáng tạo.

 

Anh ngữ Leogo và JCI Đà Nẵng
Cô Annie Diệu Huyền đại diện LEOGO ký kết hợp tác với JCI Đà Nẵng

————————

JCI  – Liên Đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ thế giới

(JCI – Junior Chamber International) là một tổ chức hoạt động xã hội toàn cầu, phi chính phủ, phi chính trị, phi tôn giáo, phi lợi nhuận. JCI được thành lập từ năm 1915 tại Mỹ, hiện đã có hơn 120 quốc gia thành viên với hơn 6000 cơ sở và hơn 200.000 thành viên (còn trong độ tuổi từ 18 đến 40). Đó là các lãnh đạo, doanh nhân và công dân trẻ tích cực. JCI là đối tác của Liên Hợp Quốc trong việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững (17 SDGs) trong giai đoạn 2015-2030.

JCI Đà Nẵng là chi hội JCI Việt Nam. JCI Đà Nẵng nổi bật với nhiều dự án ý nghĩa cho cộng đồng như Your Dreams, Cánh bướm yêu thương, 19 Train,… và nhiều hoạt động đào tạo thiết thực cho giới trẻ. 

————————

Hệ thống Trường Anh ngữ LEOGO

Là đơn vị uy tín với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ và kỹ năng sống cho trẻ em từ 4-15 tuổi. LEOGO – Giúp con trở thành nhà hùng biện tiếng Anh.

LEOGO và JCI Đà Nẵng
LEOGO hân hạnh hợp tác vì mục tiêu phát triển bền vững của cộng đồng