Tiếng Anh Thiếu Niên (12 đến 18 tuổi)

Posted on

Đối tượng

– Học sinh cấp II và cấp III trong độ tuổi từ 12 – 18 tuổi

– Có dự định thi vào trường chuyên THPT

– Có nguyện vọng theo học trường quốc tế trong nước

– Có dự định đi du học và định hướng thi bài thi TOEFL

Mục tiêu đào tạo (Lợi ích của học sinh)

– Sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, đặc biệt là tiếng Anh học thuật trong môi trường đại học trong nước và nước ngoài

– Phát triển kỹ năng học thuật cần thiết cho bậc phổ thông, đại học như thuyết trình, làm việc theo nhóm; đồng thời phát triển khả năng tư duy tóm tắt, rèn luyện tư duy phản biện và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo

– Mở rộng kiến thức đa văn hóa, đa quốc gia, tiếp thu thêm kiến thức ngoài nội dung được học trong nhà trường, thông qua hệ thống chủ đề thời sự mang tính toàn cầu, giúp việc thu thập thông tin nhanh chóng, tiện lợi

– Nâng cao điểm số TOEFL bằng phương pháp học toàn diện của chương trình