Tiếng Anh Mẫu Giáo (4 đến 6 tuổi)


Nội dung bài học tiếng Anh cho bé chuyên sâu, phù hợp trình độ trẻ em mẫu giáo từ 4 – 6 tuổi, phù hợp với chương trình học tiếng Anh của trẻ tại trường và trong cuộc sống.


Giúp cha mẹ dễ dàng theo dõi tiến bộ của con mình bằng hệ thống thông báo qua tin nhắn tiện dụng và báo cáo trực tuyến cùng với các công cụ chơi và học trực tuyến (Online world và Digital Workbook)


Giúp các bé mẫu giáo tiếp xúc tiếng Anh bản xứ ngay từ lúc nhỏ, xây dựng sự tự tin, và tạo lợi thế ngay từ đầu giúp trẻ học tập hiệu quả hơn trong tương lai.

Khóa học

Khoá học

Tùy theo trình độ, học viên của chương trình Tiếng Anh Mẫu Giáo được chia thành hai cấp độ (level): Starter 1 và Starter 2. Để bảo đảm học viên hoàn thành tốt từng khoá học, chương trình Tiếng Anh Mẫu Giáo tổ chức các buổi Kiểm tra Chất lượng thường xuyên ở giữa và cuối mỗi khóa, trên cả bốn kỹ năng: Nói, Nghe, Đọc, và Viết. Mỗi học viên đều có “Học bạ Ngoại ngữ” (Language Portfolio) ghi lại kết quả, thành tích học tập và đánh giá của giáo viên và trợ lý giảng dạy. Học viên và phụ huynh có thể dễ dàng nhận bảng thành tích học tập này trên mạng.


Đăng ký học thử

Giáo trình

Bước đến thành công