• 0911.45.77.99
  • contact.leogo@gmail.com
  • Đà Nẵng
Halloween 2022 – Lễ hội của học viên trung tâm Anh ngữ LEOGO

Halloween 2022 – Lễ hội của học viên trung tâm Anh ngữ LEOGO

Halloween có tên gốc là All Hallows’Eve, có nghĩa là đêm trước Ngày lễ các thánh. “Hallow” là một từ tiếng Anh cổ có nghĩa là “thánh” và cuối cùng đổi là Halloween như chúng ta biết ngày nay. Như vậy, trải qua hàng thế kỷ, Halloween đã có nhiều biến đổi. Song giờ đây, các ngày trong lễ hội […]